bài viết gần đây

Hướng dẫn lọc danh sách duy nhất từ những dữ liệu trùng trong Excel

Hướng dẫn lọc danh sách duy nhất từ những dữ liệu trùng trong Excel Có rất nhiều trường hợp chúng ta phải lọc ra danh sách dữ liệu trùng trong quá trình làm việc để lập báo cáo. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta sẽ sử dụng Excel như thế nào? Hãy cùng Giaiphapexcel tìm hiểu trong bài viết này. Cách sử dụng Advanced Filter để lọc ra danh…
Đọc thêm...

- Advertisement -

- Advertisement -