Bảng tính(Worksheet) – Mọi thứ bạn cần biết

0 95

Bảng tính(Worksheet) – Mọi thứ bạn cần biết

Một bảng tính(worksheet) là một tập hợp các ô nơi bạn giữ và thao tác dữ liệu. Mỗi sổ làm việc Excel có thể chứa nhiều bảng tính(worksheet).

Chọn một bảng tính(worksheet)

Khi bạn mở một Excel bảng tính(worksheet), Excel sẽ tự động chọn Sheet1 cho bạn. Tên của bảng tính(worksheet) xuất hiện trên tab trang tính ở dưới cùng của cửa sổ tài liệu.

Sheet 1

Chèn một bảng tính(worksheet)

Bạn có thể chèn bao nhiêu bảng tính(worksheet) tùy thích. Để nhanh chóng chèn một bảng tính(worksheet) mới , nhấp vào dấu cộng ở dưới cùng của cửa sổ tài liệu.

Chèn một bảng tính(worksheet)

Kết quả:

Đã thêm tờ

Đổi tên trang tính

Để cung cấp cho một bảng tính(worksheet) một tên cụ thể hơn, thực hiện các bước sau.

1. Nhấp chuột phải vào tab trang tính của Trang1.

2. Chọn Đổi tên.

Đổi tên trang tính

3. Ví dụ: nhập Doanh số 2016.

Tên cụ thể

Di chuyển một bảng tính(worksheet)

Để di chuyển một bảng tính(worksheet), bấm vào tab trang tính của bảng tính(worksheet) mà bạn muốn di chuyển và kéo nó vào vị trí mới.

1. Ví dụ: nhấp vào tab trang tính của Trang tính 2 và kéo nó trước khi Sales 2016.

Di chuyển một bảng tính(worksheet)

Kết quả:

Thứ tự khác nhau

Xóa một bảng tính(worksheet)

Để xóa một bảng tính(worksheet), nhấp chuột phải vào tab trang tính và chọn Xóa.

1. Ví dụ: xóa Sheet2.

Xóa một bảng tính(worksheet)

Kết quả:

Một bảng tính(worksheet) còn lại

Sao chép một bảng tính(worksheet)

Hãy tưởng tượng, bạn đã có sẵn các số liệu sales 2016 và muốn tạo cùng một bảng cho năm 2017, nhưng với dữ liệu khác nhau. Bạn có thể tạo lại bảng tính(worksheet), nhưng điều này tốn thời gian. Sao chép toàn bộ bảng tính(worksheet) dễ dàng hơn nhiều và chỉ thay đổi số.

1. Nhấp chuột phải vào tab trang tính của Sales 2016.

2. Chọn Di chuyển hoặc Sao chép.

Sao chép một bảng tính(worksheet)

Hộp thoại ‘Di chuyển hoặc Sao chép’ xuất hiện.

3. Chọn (di chuyển đến cuối) và kiểm tra Tạo bản sao.

Hộp thoại

4. Nhấp vào OK.

Kết quả:

bảng tính(worksheet) sao chép

Lưu ý: bạn thậm chí có thể sao chép một bảng tính(worksheet) sang một sổ làm việc Excel khác bằng cách chọn sổ làm việc cụ thể từ danh sách thả xuống (xem hộp thoại hiển thị trước đó).

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.