Cách dùng hàm SUM tính tổng số chạy

59

- Advertisement -

Cách dùng hàm SUM tính tổng số chạy

Hàm SUM tưởng chừng như đơn giản nhưng nó có nhiều cách vận dụng tính tổng rất đa dạng. Với các mục đích rõ ràng, bạn hoàn toàn có thể vận dụng các công thức bổ sung, giúp công việc của mình làm nhanh chóng hơn.

Cách dùng hàm SUM tính tổng số chạy là tính tổng các biến số trong hàm sum. Mà các biến số này cũng là tổng hoặc tích của một phép tính nào đó. Ví dụ B1 =A1+A2, B2=9. Như vậy nếu tính SUM của C1=B1+ B2 thì khi giá trị của A1 thay đối thì tổng C1 cũng thay đổi theo.

cách dùng hàm sum tính tổng dãy số chạy
cách dùng hàm sum tính tổng dãy số chạy

Đây là công thức cơ bản và áp dụng thường ngày với các công thức kế toán cơ bản.

Ví dụ này dạy cho bạn cách tạo tổng chạy ( tổng tích lũy) trong Excel . Tổng số thay đổi đang chạy mỗi khi dữ liệu mới được thêm vào danh sách.

1. Chọn ô B9 và nhập hàm SUM đơn giản.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUM(B2:B7)

2. Chọn ô C2 và nhập chức năng SUM hiển thị bên dưới.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUM(B$2:B2)

Giải thích 1: ô đầu tiên (B $ 2) trong tham chiếu phạm vi là một tham chiếu hỗn hợp . Chúng tôi đã sửa tham chiếu cho hàng 2 bằng cách thêm ký hiệu $ phía trước số hàng. Ô thứ hai (B2) trong tham chiếu phạm vi là tham chiếu tương đối bình thường .

3. Chọn ô C2, bấm vào góc dưới bên phải của ô C2 và kéo xuống ô C7.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUM(B$2:B2)

Giải thích 2: khi chúng tôi kéo công thức xuống, tham chiếu hỗn hợp (B $ 2) giữ nguyên, trong khi tham chiếu tương đối (B2) thay đổi thành B3, B4, B5, v.v.

4. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C3.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUM(B$2:B3)

Như phần giải thích 2 ở trên, tham chiếu B2 thay đổi thành B3. Nên kết quả sẽ là 600.

5. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C4.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUM(B$2:B4)

Như phần giải thích 2 ở trên, tham chiếu B2 thay đổi thành B4. Nên kết quả sẽ là 1050.

6. Ở bước 2, nhập hàm IF hiển thị bên dưới (và kéo nó xuống ô C7) để chỉ hiển thị tổng tích lũy nếu dữ liệu đã được nhập.

Ta gõ lệnh vào khung fx=IF(B2<>””,SUM(B$2:B2),””)

Giải thích 3: nếu ô B2 không trống (<> có nghĩa là không bằng), hàm IF trong ô C2 hiển thị tổng tích lũy, nếu không, nó sẽ hiển thị một chuỗi trống.

7. Nhập doanh số vào tháng Tư.

Như phần giải thích 3 ở trên, tham chiếu B2 thay đổi thành B5 (tức tháng 4 Apr). Nên kết quả sẽ là 1700.

Chúc các bạn thành công

Tag:

hàm sum
cách dùng hàm sum
hàm sum trong excel
cách sử dụng hàm sum
hàm sum trong excel
dùng hàm sum
hàm sum và sums
cách tính hàm sum

công thức hàm sum
cấu trúc hàm sum
hàm sum excel

cách dùng hàm sum trong excel
cách dùng hàm sum trong excel
cách sử dụng hàm sum trong excel

Rate this post

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.