Cách tính giá trị trung bình trong excel đơn giản và rất thực tế

50

- Advertisement -

Giả sử bạn muốn tìm số ngày trung bình để hoàn thành một mốc quan trọng trong một dự án hoặc nhiệt độ trung bình của một ngày cụ thể trong khoảng thời gian 10 năm. Có một số cách để tính giá trị trung bình của một nhóm số.


 

Hàm AVERAGE đo xu hướng trung tâm, là vị trí của trung tâm của một nhóm số trong phân phối thống kê. Ba biện pháp phổ biến nhất của khuynh hướng trung tâm là:

 • Average là trung bình cộng và được tính bằng cách cộng một nhóm số rồi chia cho số lượng các số đó. Ví dụ: giá trị trung bình của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 30 chia cho 6, được 5.
 • Median là số ở giữa của một nhóm số; nghĩa là, một nửa số có giá trị lớn hơn trung vị và một nửa số có giá trị nhỏ hơn trung vị. Ví dụ: trung vị của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 4.
 • Mode là số xuất hiện thường xuyên nhất trong một nhóm số. Ví dụ: chế độ 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 3.

Đối với sự phân bố đối xứng của một nhóm số, ba thước đo xu hướng trung tâm này đều giống nhau. Đối với sự phân bố lệch của một nhóm số, chúng có thể khác nhau.

Tính giá trị trung bình của các số trong một hàng hoặc cột liền nhau

 1. Nhấp vào ô bên dưới hoặc bên phải của các số mà bạn muốn tìm giá trị trung bình.
 2. Trên tab Home, trong nhóm Editing, bấm vào mũi tên bên cạnh AutoSum, bấm Average rồi nhấn ENTER.

Tính giá trị trung bình của các số không nằm trong một hàng hoặc cột liền kề

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng hàm AVERAGE.

Thí dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.


Cách sao chép một ví dụ

 1. Tạo một tệp tài liệu hoặc bảng.
 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.Lưu ý:  Không chọn tiêu đề hàng hoặc cột
 3. Nhấn CTRL + C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 và nhấn CTRL + V.
 5. Để chuyển đổi giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, hãy nhấn CTRL + `(dấu trọng) hoặc trên tab Formula , trong nhóm Kiểm tra Công thức , hãy bấm vào nút  Hiển thị Công thức  .
 
1
2
3
4
5
6
7
A
Dữ liệu
10
7
9
27
0
4
Công thứcMô tả (Kết quả)
= AVERAGE (A2: A7)Tính trung bình của tất cả các số trong danh sách trên (9,5)
= AVERAGE (A2: A4, A7)Tính trung bình ba số đầu và số cuối cùng trong danh sách (7,5)
= AVERAGEIF (A2: A7, “<> 0”)Tính trung bình các số trong danh sách ngoại trừ những số có chứa số 0, chẳng hạn như ô A6 (11.4)
 

Tính giá trị trung bình có trọng số

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng hàm SUMPRODUCT và SUM.

Thí dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

1
2
3
4
AB
Giá mỗi đơn vịSố lượng đơn vị
20500
25750
35200
Công thứcMô tả (Kết quả)
= SUMPRODUCT (A2: A4, B2: B4) / SUM (B2: B4)Chia tổng chi phí của cả ba đơn đặt hàng cho tổng số đơn vị đã đặt hàng (24,66)

 

 

Tính giá trị trung bình của các số, bỏ qua các giá trị không (0)

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng các hàm AVERAGE và IF.

Thí dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.


Cách sao chép một ví dụ

 1. Tạo một tệp tài liệu hoặc bảng.
 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.
 3. Nhấn CTRL + C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 và nhấn CTRL + V.
 5. Để chuyển đổi giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, hãy nhấn CTRL + `(dấu trọng) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Formula Auditing , hãy bấm vào nút Show Formulas.

 
1
2
3
4
5
6
7
A
Dữ liệu
10
7
9
27
0
4
Công thứcMô tả (Kết quả)
= AVERAGEIF (A2: A7, “<> 0”)Tính trung bình các số trong danh sách ngoại trừ những số có chứa số 0, chẳng hạn như ô A6 (11.4)

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập  trung tâm trợ giúp Excel.
Tag:
tính giá trị trung bình trong excel
công thức tính giá trị trung bình
hàm tính giá trị trung bình
giá trị trung bình trong excel
hàm tính trung bình những ô có giá trị
Rate this post

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.