Công thức và hàm trong Excel

0 41

- Advertisement -

Công thức và hàm trong Excel

Một công thức (Formula) là một biểu thức này sẽ tính giá trị của một ô. Các hàm (functions) là các công thức được xác định trước và đã có sẵn trong Excel .

Ví dụ, ô A3 bên dưới chứa công thức thêm giá trị của ô A2 vào giá trị của ô A1.

 

Ví dụ, ô A3 bên dưới chứa hàm SUM tính tổng từ A1: A2.

Nhập công thức

Để nhập một công thức, thực hiện các bước sau.

1. Chọn một ô.

2. Để cho Excel biết rằng bạn muốn nhập công thức, hãy nhập dấu bằng (=).

3. Ví dụ: nhập công thức A1 + A2.

Mẹo: thay vì nhập A1 và A2, chỉ cần chọn ô A1 và ô A2.

4. Thay đổi giá trị của ô A1 thành 3.

Excel sẽ tự động tính toán lại giá trị của ô A3. Đây là một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của Excel!

Chỉnh sửa công thức

Khi bạn chọn một ô, Excel sẽ hiển thị giá trị hoặc công thức của ô trong thanh công thức.

1. Để chỉnh sửa công thức, nhấp vào thanh công thức và thay đổi công thức.

2. Nhấn Enter.

Các phép tính ưu tiên

Excel sử dụng một thứ tự mặc định trong đó tính toán xảy ra. Nếu một phần của công thức nằm trong ngoặc đơn, phần đó sẽ được tính trước. Sau đó, nó thực hiện phép tính nhân hoặc chia. Khi điều này hoàn tất, Excel sẽ cộng và trừ phần còn lại của công thức của bạn. Xem ví dụ dưới đây.

Đầu tiên, Excel thực hiện phép nhân (A1 * A2). Tiếp theo, Excel thêm giá trị của ô A3 vào kết quả này.

Một ví dụ khác:

Đầu tiên, Excel tính toán phần trong ngoặc đơn (A2 + A3). Tiếp theo, nó nhân kết quả này với giá trị của ô A1.

Sao chép / Dán Công thức

Khi bạn sao chép một công thức, Excel sẽ tự động điều chỉnh các tham chiếu ô cho mỗi ô mới mà công thức được sao chép vào. Để hiểu điều này, thực hiện các bước sau.

1. Nhập công thức hiển thị bên dưới vào ô A4.

2a. Chọn ô A4, bấm chuột phải, rồi bấm Sao chép (hoặc nhấn CTRL + c) …

… Tiếp theo, chọn ô B4, nhấp chuột phải, rồi bấm Dán trong ‘Tùy chọn dán:’ (hoặc nhấn CTRL + v).

2b. Bạn cũng có thể kéo công thức vào ô B4. Chọn ô A4, bấm vào góc dưới bên phải của ô A4 và kéo nó qua ô B4. Điều này là dễ dàng hơn nhiều và cho kết quả chính xác tương tự!

Kết quả. Công thức trong ô B4 tham chiếu các giá trị trong cột B.

Chèn 1 hàm

Mọi hàm đều có cấu trúc giống nhau. Ví dụ: SUM (A1: A4). Tên của hàm này là SUM. Phần giữa các dấu ngoặc (đối số) có nghĩa là chúng tôi cung cấp cho Excel phạm vi A1: A4 làm đầu vào. Hàm này thêm các giá trị trong các ô A1, A2, A3 và A4. Thật không dễ để nhớ hàm nào và sử dụng đối số nào cho mỗi tác vụ. May mắn thay, tính năng Chèn Hàm trong Excel giúp bạn điều này.

Để chèn một hàm, thực hiện các bước sau.

1. Chọn một ô.

2. Nhấp vào nút Chèn hàm.

Hộp thoại ‘Chèn Hàm’ xuất hiện.

3. Tìm kiếm một hàm hoặc chọn một hàm từ một thể loại. Ví dụ: chọn COUNTIF từ danh mục Thống kê.

4. Nhấp vào OK.

Hộp thoại ‘Hàm đối số’ xuất hiện.

5. Nhấp vào hộp Phạm vi và chọn phạm vi A1: C2.

6. Nhấp vào hộp Tiêu chí và nhập> 5.

7. Nhấp vào OK.

Kết quả. Các hàm COUNTIF đếm số lượng ô lớn hơn 5.

Lưu ý: thay vì sử dụng tính năng Chèn Hàm, chỉ cần nhập = COUNTIF (A1: C2, “> 5”). Khi bạn đến: = COUNTIF (thay vì nhập A1: C2, chỉ cần chọn phạm vi A1: C2.

Chúc các bạn thành công.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.