Format Cell – Mọi thứ bạn cần biết

0 84

- Advertisement -

Format Cell – Mọi thứ bạn cần biết

Làm Excel là phải biết đến format cell. Nếu bạn muốn hiển thị số thành ngày, hoặc tự phân chia theo tiền, căn viền… Thì Format Cell sẽ giúp đỡ bạn một cách cực nhanh chóng. Nó có thể formart 1 cell ( tức 1 ô), một cụm ô, một cột, một hàng hoặc format toàn bộ sheet bạn đang làm để hiển thị đúng nhất với ý tưởng bạn thực hiện.

Khi chúng tôi định dạng các ô trong Excel , chúng tôi thay đổi giao diện của một số mà không thay đổi chính số đó. Chúng tôi có thể áp dụng định dạng số (0,8, $ 0,80, 80%, v.v.) hoặc định dạng khác (căn chỉnh, phông chữ, đường viền, v.v.).

1. Nhập giá trị 0,8 vào ô B2.

Định dạng chung trong Excel

Theo mặc định, Excel sử dụng định dạng Chung (không có định dạng số cụ thể) cho các số. Để áp dụng định dạng số , hãy sử dụng hộp thoại ‘Format Cell’.

2. Chọn ô B2.

3. Nhấp chuột phải và sau đó nhấp vào Định dạng ô (hoặc nhấn CTRL + 1).

Định dạng tế bào

Hộp thoại ‘Format Cells xuất hiện.

4. Ví dụ: chọn Tiền tệ.

Chọn tiền tệ

Lưu ý: Excel cung cấp cho bạn bản xem trước cuộc sống về cách số sẽ được định dạng (bên dưới Mẫu).

5. Nhấp vào OK.

Định dạng tiền tệ

Ô B2 vẫn chứa số 0,8. Chúng tôi chỉ thay đổi sự xuất hiện của số này. Các lệnh định dạng được sử dụng thường xuyên nhất có sẵn trên tab Trang chủ.

6. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Số, hãy nhấp vào biểu tượng tỷ lệ phần trăm để áp dụng định dạng Tỷ lệ phần trăm.

Định dạng tỷ lệ phần trăm

7. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Căn chỉnh, hãy căn giữa số.

Căn giữa

8. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Phông chữ, thêm viền ngoài và thay đổi màu phông thành màu xanh.

Biên giới (Border) và màu chữ

Kết quả:

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.