Hàm đếm số ô trống và không trống

0 21

- Advertisement -

Hàm đếm số ô trống và không trống

Trong công việc cũng muôn hình muôn vẻ lắm. Nhiều khi vì lơ là một xíu, bạn có thể quên điền giá trị vào ô. Hàm Countblank và hàm COUNTA sẽ giúp bạn kiểm tra file của mình một cách nhanh chóng nhất. Tùy tình huống và mục đích, bạn cũng có thể sử dụng nó cho phù hợp với vấn đề mình gặp phải.

Vấn đề này thường thấy với các bạn làm bên nhập liệu. Giúp mình kiểm tra xem nhập sót ô nào không rất dễ dàng.

Ví dụ này cho thấy bạn làm thế nào để đếm số lượng số lượng ô trống giá trị và ô không trống giá trị trong Excel .

1. Hàm COUNTBLANK đếm số ô trống.

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTBLANK(A1:A7)

2. Hàm COUNTA đếm số lượng ô không trống.

COUNTA là viết tắt của tất cả. Tức là Count all trong tiếng Anh.

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTA(A1:A7)

Như vậy là mình đã giới thiệu tới các bạn 2 hàm đếm cơ bản và vô cùng quen thuộc. Giúp các thao tác xử lý vấn đề của mình diễn ra nhanh chóng.

Chúc các bạn hoc thêm được nhiều điều mới.

Tag:

lệnh đếm trong excel
cách sử dụng hàm count
đếm trong excel
count trong excel
hàm đếm excel
hàm đếm số

hàm countblank

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.