Hàm logic trong excel là gì? cách sử dụng như thế nào?

0 593

- Advertisement -

Hàm logic trong excel là gì? cách sử dụng như thế nào?

Việc tìm kiếm trong excel các chuỗi văn bản sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều khi bạn biết tới hàm logic trong excel.

Hàm logic trong excel là gì?

Trước giờ các bạn thường biết tới các hàm and or xor not là các mẫu hàm logic phổ biến để nhận biết đúng sai, hoặc và. Trong excel cũng vậy. Nó giúp các bạn tìm kết quả đúng sai trong các ô tính nhanh hơn rất nhiều lần so với tìm kiếm thủ công. Nhất là khi bảng tính excel có cả trăm hàng chẳng hạn.

Để kiểm tra xem một ô có chứa văn bản cần tìm kiếm không, bạn có thể sử dụng hàm ISNUMBER và hàm SEARCH trong Excel . Không có hàm CONTAIN trong Excel.

Hàm logic trong excel đóng vai trò khá quan trọng với các phép kiểm tra. Giúp bạn nhanh chóng có được kết quả hơn chỉ với 1 cách làm đơn giản.

Cách sử dụng như thế nào?

Dưới đây là một vài mẫu ví dụ đơn giản:

1. Để tìm vị trí của chuỗi con trong chuỗi văn bản, hãy sử dụng hàm TÌM KIẾM .

Giải thích: “duck” được tìm thấy ở vị trí 10, “donkey” được tìm thấy ở vị trí 1, ô A4 không chứa từ “horse” và “goat” được tìm thấy ở vị trí 12.

2. Thêm hàm ISNUMBER. Hàm ISNUMBER trả về TRUE nếu một ô chứa một số và FALSE nếu không.

Giải thích: ô A2 chứa từ “duck”, ô A3 chứa từ “donkey”, ô A4 không chứa từ “horse” và ô A5 chứa từ “goat”.

3. Bạn cũng có thể kiểm tra xem một ô có chứa văn bản cụ thể không mà không hiển thị chuỗi con. Hãy chắc chắn để đặt chuỗi con trong dấu ngoặc kép.

4. Để thực hiện tìm kiếm phân biệt chữ hoa chữ thường, hãy thay thế hàm SEARCH bằng hàm FIND.

Giải thích: công thức trong ô C3 trả về FALSE ngay bây giờ. Ô A3 không chứa từ “lừa” nhưng chứa từ “Lừa”. Hàm không phân biệt được chữ hoa và chữ thường nên Donkey vẫn tính là 0.

5. Thêm chức năng IF . Công thức dưới đây (không phân biệt chữ hoa chữ thường) trả về “Found” nếu một ô chứa văn bản cụ thể và “Not Found” nếu không.

6. Bạn cũng có thể sử dụng hàm IF và hàm COUNTIF trong Excel để kiểm tra xem một ô có chứa văn bản cụ thể không. Tuy nhiên, hàm COUNTIF luôn không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Giải thích: công thức trong ô C2 giảm xuống = IF (COUNTIF (A2, “* duck *”), “Found”, “Not Found”). Dấu hoa thị (*) khớp với một loạt các ký tự bằng 0 hoặc nhiều hơn. Truy cập trang của chúng tôi về chức năng COUNTIF để tìm hiểu tất cả những gì bạn cần biết về chức năng mạnh mẽ này.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.