Hàm SUM và cách dùng hàm SUM bạn cần biết

0 70

Hàm SUM và cách dùng hàm SUM bạn cần biết

Hàm Sum là gì?

SUM trong tiếng Anh là cộng. Với ý nghĩa đó. Hàm Sum trong Excel là cộng tất cả các ô trong nhóm bạn cần tính. Bạn có thể quét các nhóm ô trong cùng 1 cột hoặc 1 hàng để có thể thao tác nhanh. Hoặc cũng có thể dùng hàm SUM để chọn các ô để cộng với nhau.

Sự đa dạng của hàm SUM

Hàm SUM là một hàm phổ biến trong Excel. Đây là công cụ để tính tổng một nhóm ô, toàn bộ cột hoặc các ô không liền kề. Để tạo các công thức SUM hiệu quả đa dạng hơn. Hãy kết hợp hàm SUM với các hàm Excel khác. Trong bài viết hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới các bạn nhiều hơn những công thức giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

Thông thường các bạn chỉ biết đến cách tính tổng một cột hoặc một nhóm ô trên 1 cột. Quét chuột một phát rồi dùng Σ là có tổng của giá trị đó rồi. Hiện tại, với các phiên bản Excel mới và gần nhất như Excel 2013 hày 2016 đều rất thông minh. Nó sẽ gợi ý ra tập lệnh bạn muốn làm. Thường thì là theo cột. Nên nếu bạn tính tổng theo cột hoặc nhóm ô sẽ thao tác rất nhanh.

Cách dùng hàm sum

Cách dùng hàm SUM với dãy ô

Hầu hết thời gian, bạn sẽ sử dụng hàm SUM trong Excel để tính tổng một phạm vi ô.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUM(A1:A8)

Cách dùng hàm SUM với toàn bộ cột

Bạn cũng có thể sử dụng hàm SUM trong Excel để tính tổng toàn bộ một cột.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUM(A:A)

Lưu ý: bạn cũng có thể sử dụng hàm SUM trong Excel để tổng hợp toàn bộ một hàng. Ví dụ: = SUM (5: 5) tính tổng tất cả các giá trị trong hàng thứ 5.

Cách tính hàm SUM với những ô không cạnh nhau

Bạn cũng có thể sử dụng hàm SUM trong Excel để tính tổng các ô không liền kề. Bạn chỉ cần gõ tên ô đó vào theo thứ tự hàm theo công thức dưới là được. Hoặc bạn trỏ chuột vào vị trí ô đó thay vì gõ tên ô như A1, B4 hay gì đó. Cũng tiện hơn xíu.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUM(A3,A5,A8)

Lưu ý: = A3 + A5 + A8 tạo ra kết quả chính xác như nhau!

Cách dùng hàm SUM tính tổng tự động

Đây là icon có sẵn trên ribbon, bạn có thể dễ tìm thấy ở phía trên cùng bên phải Excel.

Sử dụng AutoSum hoặc nhấn ALT + = để nhanh chóng tính tổng một cột hoặc hàng số.

1. Đầu tiên, chọn ô bên dưới cột số (hoặc bên cạnh hàng số) bạn muốn tính tổng.

2. Trên tab Home, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm Tự động tính (hoặc nhấn ATL + =).

3. Nhấn Enter.

Cách dùng hàm SUM tính tổng mỗi hàng thứ n

Bắt đầu đến cách vận dụng hàm SUM nâng cao hơn. Dưới đây, bạn sẽ học cách tính tổng mỗi hàng thứ 3 trong Excel.

Công thức SUM bên dưới sử dụng hàm SUM, MOD và hàm ROW trong Excel để tổng hợp mọi hàng thứ n . Thay đổi 3 thành 4 thành tổng mỗi hàng thứ 4, thành 5 để tổng mỗi hàng thứ 5, v.v.

Ta gõ lệnh vào khung fx{=SUM(A1:A9*(MOD(ROW(A1:A9),3)=0))}

Lưu ý: thanh công thức chỉ ra rằng đây là một công thức mảng bằng cách đặt nó trong dấu ngoặc nhọn {}. Đừng tự gõ những thứ này. Để nhập công thức mảng, kết thúc bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER.

Cách dùng hàm SUM tính tổng những số lớn nhất

Công thức SUM bên dưới sử dụng hàm SUM và hàm LARGE trong Excel để tính tổng các số lớn nhất trong một phạm vi. Thay đổi {1,2,3,4} thành {1,2,3,4,5} để tổng 5 số lớn nhất.

Ta gõ lệnh vào khung fx{=SUM(LARGE(A1:A11,{1,2,3,4}))}

Như lệnh ở trên, thì nó sẽ tính tổng 4 số lớn nhất trong cột A1:A11 đó là 6,8,10,22

Lưu ý: = LARGE (A1: A11,2) chỉ cần trả về số lớn thứ hai.

Tổng phạm vi có lỗi

Công thức SUM bên dưới sử dụng hàm SUM và hàm IFERROR trong Excel để tổng hợp một phạm vi có lỗi . Bạn cũng có thể sử dụng hàm AGGREGATE trong Excel để tổng hợp một phạm vi có lỗi.

Ta gõ lệnh vào khung fx{=SUM(IFERROR(A1:A7,0))}

Lưu ý: hàm SUM trong Excel sẽ tự động bỏ qua các giá trị văn bản.

Chúc các bạn thành công

Tag

hàm sum
hàm sum
cách dùng hàm sum
hàm sum trong excel
cách sử dụng hàm sum
hàm sum trong excel
dùng hàm sum
hàm sum và sums
cách tính hàm sum
hàm sum có điều kiện
công thức hàm sum
hàm sum excel
hàm sum 2 điều kiện
hướng dẫn sử dụng hàm sum
các hàm sum trong excel
cách tính hàm sum
tính hàm sum
cách tính hàm sum trong excel
cách sử dụng hàm sum
hàm sum product
công thức hàm sum
cấu trúc hàm sum
hàm sum excel
hàm sum và sum
cách làm hàm sum
cách dùng hàm sum trong excel
cách dùng hàm sum trong excel
cách sử dụng hàm sum trong excel
cách làm hàm sum trong excel
hàm sum ì
tính hàm sum trong excel

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.