Hàm SUMIF và cách dùng hàm SUMIF bạn cần phải nhớ

0 62

Hàm SUMIF và cách dùng hàm SUMIF bạn cần phải nhớ

Như đã nói, trong môi trường làm việc thực tế, hàm SUM có rất nhiều mục đích để vận dụng. Nếu bạn làm kế toán và thường xuyên phải tính các tổng với yêu cầu phức tạp của sếp.  Hàm SUMIF được giới thiệu giúp người dùng công cụ tính toán có điều kiện khác nhau.

Hàm SUMIF là gì?

Hàm SUMIF được viết tắt bởi phép tính tổng là SUM và IF là nếu. Một loại câu điều kiện trong tiếng Anh. Kết hợp lại có ý nghĩa là Hàm tính tổng có điều kiện SUMIF.

Cách dùng hàm SUMIF

Theo Google, thì lượt tìm kiếm hàm SUMIF có tỉ lệ tìm kiếm cao hơn hẳn so với hàm SUM thường. Đơn giản là cấu trúc hàm SUMIF cũng khác một chút so với hàm SUM. Lại không có các icon sẵn có trên Ribbon. Nên chỉ có những ai hiểu và nắm bắt được mới vận dụng thành thạo được.

Hàm SUMIF mạnh mẽ trong Excel, giúp tính tổng các ô dựa trên một điều kiện được đặt ra trong hàm. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu nhiều ví dụ dễ làm với  SUMIF.

Cách dùng hàm SUMIF với điều kiện số học

Bạn có thể sử dụng hàm SUMIF trong Excel để tính tổng các ô dựa trên các số đáp ứng các tiêu chí cụ thể.

1. Ví dụ: hàm SUMIF bên dưới (hai đối số) tính tổng các giá trị trong phạm vi A1: A5 nhỏ hơn hoặc bằng 10.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMIF(A1:A5,”<=10″) 

2. Hàm SUMIF sau đây cho kết quả chính xác như nhau. Toán tử & tham gia ký hiệu ‘nhỏ hơn hoặc bằng’ và giá trị trong ô C1.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMIF(A1:A5,”<=”&C1)

3. Hàm SUMIF bên dưới (ba đối số, đối số cuối cùng là phạm vi cần tính tổng) tổng các giá trị trong phạm vi B1: B5 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A1: A5 chứa giá trị 25.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMIF(A1:A5,25,B1:B5)

4. Hàm SUMIF sau đây cho kết quả chính xác tương tự (đối số thứ hai đề cập đến ô D1).

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMIF(A1:A5,D1,B1:B5)

Cách dùng hàm SUMIF với điều kiện dạng chữ, văn bản

Bạn cũng có thể sử dụng hàm SUMIF trong Excel để tính tổng các ô dựa trên các chuỗi văn bản đáp ứng các điều kiện cụ thể. Luôn kèm theo văn bản trong dấu ngoặc kép. Bạn thậm chí có thể sử dụng ký tự đại diện.

1. Ví dụ: hàm SUMIF bên dưới tính tổng các giá trị trong phạm vi B1: B5 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A1: A5 chứa chính xác circle.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMIF(A1:A5,”circle”,B1:B5)

 

2. Hàm SUMIF bên dưới tính tổng các giá trị trong phạm vi B1: B5 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A1: A5 không chứa chính xác triangle.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMIF(A1:A5,”<>triangle”,B1:B5)

3. Hàm SUMIF bên dưới tính tổng các giá trị trong phạm vi B1: B5 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A1: A5 chứa chính xác vòng tròn + 1 ký tự. Một dấu hỏi (?) Khớp với chính xác một ký tự.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMIF(A1:A5,”circle?”,B1:B5)

4. Hàm SUMIF bên dưới tính tổng các giá trị trong phạm vi B1: B5 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A1: A5 chứa một chuỗi gồm 0 hoặc nhiều ký tự + le. Dấu hoa thị (*) khớp với một loạt các ký tự bằng 0 hoặc nhiều hơn.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMIF(A1:A5,”*le”,B1:B5)

5. Các hàm SUMIF bên dưới các giá trị tổng trong phạm vi B1: B5 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A1: A5 chứa chính xác triangle hoặc circle8.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMIF(A1:A5,”triangle”,B1:B5)+SUMIF(A1:A5,”circle8″,B1:B5)

Cách dùng hàm SUMIF với điều kiện dạng ngày tháng

Bạn cũng có thể sử dụng hàm SUMIF trong Excel để tính tổng các ô dựa trên các ngày đáp ứng các tiêu chí cụ thể.

1. Ví dụ: hàm SUMIF bên dưới tính tổng doanh số sau ngày 20 tháng 1 năm 2018.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMIF(A1:A5,”>”&DATE(2018,1,20),B1:B5)

Lưu ý: hàm DATE trong Excel chấp nhận ba đối số: năm, tháng và ngày.

2. Hàm SUMIF dưới đây tính tổng doanh số ngày hôm nay.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMIF(A1:A5,TODAY(),B1:B5)

Lưu ý: hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm 2018.

3. Hàm SUMIFS (có chữ S ở cuối) bên dưới tính tổng doanh số giữa hai ngày.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMIF(B1:B5,,A1:A5,”>=”&DATE(2017,6,1),A1:A5,”<=”&DATE(2017,12,31))

Lưu ý: hàm SUMIFS trong Excel tính tổng các ô dựa trên hai hoặc nhiều tiêu chí (đối số đầu tiên là phạm vi cần tính tổng, theo sau là hai hoặc nhiều cặp phạm vi / tiêu chí). Điều chỉnh ngày để tính tổng doanh số trong một tháng, năm cụ thể, v.v.

Cách dùng hàm SUMIF với điều kiện HOẶC

Tổng kết với tiêu chí Hoặc trong Excel có thể khó.

1. Công thức dưới đây tính tổng các ô đáp ứng các tiêu chí sau: Google hoặc Facebook (một phạm vi tiêu chí).

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMIF(A1:A8,”Google”,B1:B8)+SUMIF(A1:A8,”Facebook”,B1:B8)

2. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tính tổng các ô đáp ứng các tiêu chí sau: Google hoặc Stanford (hai phạm vi tiêu chí), bạn không thể chỉ cần sử dụng hàm SUMIF hai lần (xem hình bên dưới).

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMIF(A1:A8,”Google”,C1:C8)+SUMIF(B1:B8,”Stanford”,C1:C8)

Lưu ý: các ô đáp ứng tiêu chí Google và Stanford được thêm hai lần, nhưng chúng chỉ nên được thêm một lần. 10 là câu trả lời chúng tôi đang tìm kiếm.

3. Công thức mảng dưới đây thực hiện thủ thuật.

Ta gõ lệnh vào khung fx{=SUM(IF((A1:A8=”Google”)+(B1:B8)=”Stanford”),1,0)*C1:C8)}

Lưu ý: hoàn thành công thức mảng bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER. Excel thêm dấu ngoặc nhọn {}. Truy cập trang của chúng tôi về Tóm tắt với Hoặc Tiêu chí để được hướng dẫn chi tiết về cách tạo công thức mảng này.

Cách dùng hàm SUMIF với điều kiện VÀ

Cách tính tổng với điều kiện và dễ dàng hơn rất nhiều.

1. Ví dụ: để tổng hợp các ô đáp ứng các tiêu chí sau: Google  Stanford (hai điều kiện), chỉ cần sử dụng hàm SUMIFS (có chữ S ở cuối).

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMIFS(C1:C8,A1:A8,”Google”,B1:B8,”Stanford”)

Lưu ý: hàm SUMIFS trong Excel tính tổng các ô dựa trên hai hoặc nhiều tiêu chí (đối số đầu tiên là phạm vi cần tính tổng, theo sau là hai hoặc nhiều cặp phạm vi / tiêu chí).

Chúc các bạn thành công.

Tag:

cách dùng hàm sumif
hàm sumif trong excel
cách sử dụng hàm sumif
sumif trong excel
công thức sumif
lệnh sumif
dùng hàm sumif
hàm sumif và sumifs
cách dùng sumif
công thức hàm sumif
cách sử dụng sumif
hàm sumif 2 điều kiện
cach dung ham sumif
hướng dẫn sử dụng hàm sumif
cách tính hàm sumif
cach su dung ham sumif
cấu trúc hàm sumif
hàm sumif excel
cong thuc sumif
hàm sum và sumif
cách làm hàm sumif
sử dụng sumif
dùng sumif
cách tính sumif
cách dùng hàm sumif trong excel
lệnh sumif trong excel
cách sử dụng hàm sumif trong excel
công thức sumif trong excel

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.