Hàm Sumproduct và cách dùng hàm Sumproduct

0 180

Hàm Sumproduct và hướng dẫn sử dụng hàm Sumproduct

Hàm SUMPRODUCT là hàm mà các kế toán, kiểm kho chắc chắn phải dùng tới. Hoặc ngay cả các giáo viên, nhân viên bán hàng cũng có thể dùng để tính nhanh chóng giá trị đơn hàng chỉ bằng 1 công thức, thay vì phải tính từng dòng rồi tổng kết.

Hàm sumproduct là gì?

Hàm SUMPRODUCT là một hàm trong Excel. Công việc của nó là nhân nhiều phạm vi ô hoặc mảng và trả về tổng giá trị sản phẩm. Đầu tiên, nó nhân giá trị với số lượng (như ví dụ ở dưới). Sau đó, thêm các giá trị của mảng đầu vào. Đó là một ‘Hàm toán học’. Nó có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của bảng tính. 

Đây là một hàm rất quan trọng và có sự vận dụng rất đa dạng trong thực tế. Chỉ cần bạn biết cách sử dụng. Nó giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian thay vì cộng tay nhiều ô trong excel.

Để tính tổng các sản phẩm của các số tương ứng trong một hoặc nhiều phạm vi, hãy sử dụng hàm SUMPRODUCT mạnh mẽ của Excel .

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMPRODUCT cơ bản

1. Ví dụ: hàm SUMPRODUCT bên dưới sẽ tính tổng số tiền đã chi.

Ta gõ công thức hàm SUMPRODUCT vào khung fx=SUMPRODUCT(B2:B5,C2:C5)

Giải thích: hàm SUMPRODUCT thực hiện phép tính này: (2 * 1000) + (4 * 250) + (4 * 100) + (2 * 50) = 3500.

2. Phạm vi phải có cùng kích thước hoặc Excel sẽ hiển thị lỗi #VALUE!.

Ta gõ công thức hàm SUMPRODUCT vào khung fx=SUMPRODUCT(B2:B5,C2:C4)

3. Hàm SUMPRODUCT xử lý mọi mục nhập không phải là số như thể chúng là số không.

Ta gõ công thức hàm SUMPRODUCT vào khung fx=SUMPRODUCT(B2:B5,C2:C5)

4. Nếu bạn cung cấp một phạm vi duy nhất, hàm SUMPRODUCT tạo ra kết quả chính xác giống như hàm SUM.

Ta gõ công thức hàm SUMPRODUCT vào khung fx=SUMPRODUCT(B2:B5)

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMPRODUCT nâng cao

Hàm SUMPRODUCT là một hàm cực kỳ linh hoạt và có thể tạo ra kết quả tương tự như nhiều hàm dựng sẵn trong Excel và thậm chí cả các công thức mảng!

1a. Ví dụ, hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô chứa chính xác star.

Ta gõ công thức hàm Countif vào khung fx=COUNTIF(A1:A7,”star”)

1b. Hàm SUMPRODUCT dưới đây tạo ra kết quả chính xác tương tự.

Ta gõ công thức hàm SUMPRODUCT vào khung fx=SUMPRODUCT(–(A1:A7=”star”))

Giải thích: – (A1: A7 = “star”) giảm xuống hằng số mảng sau:

– {TRUE; FALSE; FALSE; FALSE; FALSE; TRUE; FALSE}

Thuật toán bên trong Excel ép các Booleans này thành 1 và 0 (TRUE = 1, FALSE = 0). Kết quả:

{1; 0; 0; 0; 0; 1; 0}

Hằng số mảng này được sử dụng làm đối số cho hàm SUMPRODUCT, cho kết quả là 2.

1c. Hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô chứa chính xác ngôi sao + 1 ký tự. Một dấu hỏi (?) Khớp với chính xác một ký tự.

Ta gõ công thức hàm COUNTIF vào khung fx=COUNTIF(A1:A7,”star?”)

1d. Hàm SUMPRODUCT không hoàn hảo! Bạn không thể sử dụng các ký tự đại diện (? Và *) khi bạn sử dụng hàm SUMPRODUCT.

2a. Công thức mảng dưới đây đếm số lượng ký tự trong một phạm vi ô.

Ta gõ công thức hàm SUM vào khung fx{=SUM(LEN(A1:A4))}

Lưu ý: hoàn thành công thức mảng bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER. Excel thêm dấu ngoặc nhọn {}.

2b. Hàm SUMPRODVEL dưới đây tạo ra kết quả chính xác tương tự.

Ta gõ công thức hàm SUMPRODUCT vào khung fx=SUMPRODUCT(LEN(A1:A4))

Lưu ý: hằng số mảng {9; 4; 6; 5} được sử dụng làm đối số cho hàm SUMPRODVEL, cho kết quả là 24. Hàm SUMPRODVEL xử lý các mảng nguyên bản để bạn không phải kết thúc bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ĐI VÀO. Đây là một trong những lợi thế lớn nhất của hàm SUMPRODVEL vì các dấu ngoặc nhọn {} gây nhầm lẫn cho nhiều người mới bắt đầu Excel!

3a. Công thức mảng dưới đây tổng hợp doanh số bán hàng năm 2018.

Ta gõ công thức hàm SUM vào khung fx{=SUM(IF(YEAR(A1:A5)=2018,B1:B5,0))}

3b. Hàm SUMPRODUCT dưới đây tạo ra kết quả chính xác tương tự.

Ta gõ công thức hàm SUMPRODUCT vào khung fx=SUMPRODUCT((YEAR(A1:A5)=2018)*B1:B5)

Giải thích: (NĂM (A1: A5) = 2018) * B1: B5 giảm xuống:

({2018; 2017; 2018; 2017; 2017} = 2018) * {10; 1; 7; 20; 3} và điều này giảm xuống:

{TRUE; FALSE; TRUE; FALSE; FALSE} * {10; 1; 7; 20; 3}

Chúng tôi không cần một số âm kép (xem ví dụ 1b) vì toán tử nhân * tự động ép Booleans thành 1 và 0 (TRUE = 1, FALSE = 0). Kết quả:

{10; 0; 7; 0; 0}

Hằng số mảng này được sử dụng làm đối số cho hàm SUMPRODVEL, cho kết quả là 17.

Chúc các bạn thành công.

Tag:

sumproduct là hàm gì
hàm sumproduct excel
hướng dẫn sử dụng hàm sumproduct

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.