Hướng dẫn đặt mật khẩu file word đơn giản trong tích tắc

0 4

- Advertisement -

Hướng dẫn đặt mật khẩu file word đơn giản trong tích tắc

Trong Microsoft Office, bạn có thể sử dụng mật khẩu để giúp ngăn người khác mở hoặc sửa đổi tài liệu, sổ làm việc và bản trình bày của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tính năng bảo vệ tài liệu để hạn chế các loại thay đổi mà người đánh giá có thể thực hiện.

Thêm bảo vệ trong tài liệu Word của bạn

 • Trong một tài liệu đang mở, bấm  File  >  Info  >  Protect Document.Bạn thấy các tùy chọn sau đây.
  Hướng dẫn đặt mật khẩu file word đơn giản trong tích tắc
  Hướng dẫn đặt mật khẩu file word đơn giản trong tích tắc
  • Mark as final:  Đặt tài liệu ở chế độ chỉ đọc.Khi một tài liệu được đánh dấu là cuối cùng, việc đánh máy, chỉnh sửa, lệnh và các dấu kiểm lỗi sẽ bị tắt hoặc tắt và tài liệu trở thành chỉ đọc. Lệnh  Đánh dấu là Cuối cùng  giúp bạn thông báo rằng bạn đang chia sẻ phiên bản hoàn chỉnh của tài liệu. Nó cũng giúp ngăn người đánh giá hoặc người đọc thực hiện các thay đổi vô tình đối với tài liệu.Khi bạn đánh dấu một tài liệu là cuối cùng, Word sẽ yêu cầu bạn lưu tệp. Lần tiếp theo khi bạn mở nó, bạn sẽ thấy một thông báo màu vàng Mark as final ở đầu tài liệu. Nếu bạn nhấp vào Edit Anyway, tài liệu sẽ không còn được đánh dấu là cuối cùng.
  • Encrypt with password:  Đặt mật khẩu cho tài liệu. Lưu ý:  Giữ mật khẩu của bạn ở một nơi an toàn. Nếu bạn bị mất hoặc quên mật khẩu, nó sẽ không thể khôi phục được. Khi bạn chọn  Mã hóa bằng Mật khẩu ,   hộp thoại Mã hóa Tài liệu sẽ xuất hiện. Trong   hộp Mật khẩu , hãy nhập mật khẩu, sau đó nhập lại khi được nhắc. Quan trọng:  Microsoft không thể truy xuất mật khẩu bị mất hoặc quên, vì vậy hãy giữ danh sách mật khẩu và tên tệp tương ứng của bạn ở một nơi an toàn.
 • Restrict Editing:  Kiểm soát những loại thay đổi nào có thể được thực hiện đối với tài liệu.Khi bạn chọn  Hạn chế Chỉnh sửa , bạn sẽ thấy các tùy chọn sau:
   • Hạn chế định dạng:  Điều này làm giảm các tùy chọn định dạng, giữ nguyên giao diện. Nhấp vào  Cài đặt  để chọn những kiểu được phép.
   • Hạn chế chỉnh sửa:  Bạn kiểm soát cách chỉnh sửa tệp hoặc bạn có thể tắt chỉnh sửa. Nhấp vào  Ngoại lệ  hoặc  Thêm người dùng  để kiểm soát những người có thể chỉnh sửa.
   • Bắt đầu thực thi:  Nhấp vào  Có, Bắt đầu Thực thi Bảo vệ  để chọn bảo vệ bằng mật khẩu hoặc xác thực người dùng. Bạn cũng có thể nhấp vào  Hạn chế quyền  để thêm hoặc xóa những người chỉnh sửa sẽ có quyền hạn chế.

   

 • Add a Digital Signature:  Thêm chữ ký điện tử hiển thị hoặc vô hình.Chữ ký điện tử xác thực thông tin kỹ thuật số như tài liệu, thư email và macro bằng cách sử dụng mật mã máy tính. Chữ ký điện tử được tạo ra bằng cách gõ chữ ký hoặc bằng cách sử dụng hình ảnh của chữ ký để thiết lập tính xác thực, tính toàn vẹn và không từ chối. Xem liên kết ở cuối chủ đề này để tìm hiểu thêm về chữ ký điện tử.
 • Restrict permission by people:  Sử dụng Windows Live ID để hạn chế quyền.Sử dụng Windows Live ID hoặc tài khoản Microsoft Windows để hạn chế quyền. Bạn có thể áp dụng quyền thông qua mẫu được tổ chức của bạn sử dụng hoặc bạn có thể thêm quyền bằng cách nhấp vào  Hạn chế quyền truy cập . 

Mở khóa file word (bỏ mật khẩu trên file)

 Trường hợp này chỉ áp dụng khi bạn còn nhớ mật khẩu mở file. Vì nếu không có mật khẩu mở file thì bạn sẽ không thể xóa bỏ mật khẩu của file word. Hiện tại việc phá mật khẩu file word và excel tương đối khó khăn. Do vậy, hãy lưu mật khẩu vào nơi an toàn.

Trong một tài liệu đang mở, bấm  File >  Info  >  Protect Document.

Bạn thấy các tùy chọn sau đây.

Hướng dẫn đặt mật khẩu file word đơn giản trong tích tắc
Hướng dẫn đặt mật khẩu file word đơn giản trong tích tắc
 • Remove Mark as Final:  Khi bạn đánh dấu một tài liệu là cuối cùng, Words sẽ yêu cầu bạn lưu tệp. Lần tiếp theo khi bạn mở nó, bạn sẽ thấy một thông báo màu vàng  ĐƯỢC ĐÁNH DẤU LÀ CUỐI CÙNG  ở đầu tài liệu. Nếu bạn nhấp vào  Chỉnh sửa Dù sao , tài liệu sẽ không còn được đánh dấu là cuối cùng.
 • Remove password encryption: Để xóa mã hóa mật khẩu khỏi tài liệu, hãy mở tài liệu và nhập mật khẩu vào   hộp Mật khẩu. Sau đó nhấp vào File >  Info  >  Protect Document  >  password encryption. Xóa nội dung của hộp Mật khẩu , bấm OK, sau đó lưu tài liệu lại.
 • Remove editing restrictions:  Để loại bỏ các hạn chế chỉnh sửa, hãy nhấp vào  Bảo vệ Dừng  ở cuối   ngăn Hạn chế Chỉnh sửa .
 • Remove or change restricted access: Để xóa hoặc thay đổi quyền truy cập bị hạn chế, hãy mở tệp, sau đó bấm  Thay đổi Quyền  trong thanh màu vàng ở đầu tài liệu.
 • Remove digital signature: Để xóa chữ ký điện tử, hãy mở tệp, bấm chuột phải vào dòng chữ ký và bấm  Xóa chữ ký . Hoặc, bấm vào mũi tên bên cạnh chữ ký trong   ngăn Chữ ký , sau đó bấm  Loại bỏ Chữ ký. 

Tag:

đặt mật khẩu cho file word

cách khóa file word

đặt pass cho file word

cách đặt mật khẩu cho file word

mở khóa file word

khóa file word

cách đặt mật khẩu cho file word 2010

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.