Browsing Tag

hàm if

Hàm IFS trong Excel

Hàm IFS trong Excel Sử dụng hàm IFS . Lưu ý các bạn là chỉ có từ bản Excel 2016 nhé. Khi bạn có nhiều điều kiện để đáp ứng. Hàm…