Tạo trò chơi tung súc sắc với hàm IFOR

210

- Advertisement -

Tạo trò chơi tung súc sắc với hàm IFOR

Ví dụ này dạy cho bạn cách mô phỏng cuộn hai con xúc xắc trong Excel . Nếu bạn đang vội, chỉ cần tải xuống tệp Excel.

Lưu ý: các hướng dẫn bên dưới không hướng dẫn bạn cách định dạng bảng tính. Chúng tôi giả định rằng bạn biết cách thay đổi kích thước phông chữ, kiểu phông chữ, chèn hàng và cột, thêm viền, thay đổi màu nền, v.v.

1. Hiện tại, mỗi ô chứa chữ l. Với kiểu phông chữ Wingdings, những chữ này trông giống như dấu chấm.

2. Nhập hàm RANDBETWEEN trong ô C2.

Hàm randbetween là viết tắt của random between. Nghĩa là tạo giá trị ngẫu nhiên trong khoảng giá trị. Ở đây là từ 1-6.

Ta gõ cấu trúc hàm RANDBETWEEN vào khung fx=RANDBETWEEN(1,6)

3. Nhập công thức hiển thị bên dưới vào các ô màu vàng. Nếu chúng ta cuộn 2, 3, 4, 5 hoặc 6, các ô này sẽ chứa một dấu chấm.

Ta gõ cấu trúc hàm vào khung fx=IF(OR(C2=2,C2=3,C2=4,C2=5,C2=6),”I”,””)

4. Nhập công thức hiển thị bên dưới vào các ô màu đỏ. Nếu chúng ta cuộn 4, 5 hoặc 6, các ô này sẽ chứa một dấu chấm.

Ta gõ cấu trúc hàm vào khung fx=IF(OR(C2=4,C2=5,C2=6),”I”,””)

5. Nhập công thức hiển thị bên dưới vào các ô màu xanh. Nếu chúng ta cuộn 6, các ô này sẽ chứa một dấu chấm.

Ta gõ cấu trúc hàm IF vào khung fx=IF(C2=6,”I”,””)

6. Nhập công thức hiển thị bên dưới vào ô màu xám. Nếu chúng ta cuộn 1, 3 hoặc 5, ô này sẽ chứa một dấu chấm.

Ta gõ cấu trúc hàm vào khung fx=IF(OR(C2=1,C2=3,C2=5),”I”,””)

7. Sao chép phạm vi C2: E5 và dán nó vào phạm vi G2: I5.

8. Thay đổi màu phông chữ của ô C2 và ô G2 thành màu xanh lá cây (để các số không hiển thị).

9. Nhấp vào nút lệnh trên trang tính (hoặc nhấn F9).

Kết quả.

Chúc các bạn có trò chơi hay với thuật toán logic này.

Rate this post

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.