Tìm kiếm và thay thế – Mọi thứ bạn cần biết

0 118

Tìm kiếm và thay thế – Mọi thứ bạn cần biết

Tìm kiếm là một phần không thể thiếu trong bất cứ lĩnh vực số nào. Thực tế cho thấy, các giá trị nếu xuất hiện ở quy mô nhỏ thì ta có thể dùng mắt thường dò ra. Nhưng ở quy mô số lượng lớn thì lại khác, bạn sẽ mất rất rất nhiều thời gian để dò và đau mắt tìm kiếm. Với công cụ tìm kiếm (Find& replace) bạn sẽ có thể nhanh chóng tìm thấy điều mình đang cần trên file Excel.

Về sau, nếu bạn học hàm Vlookup, bạn sẽ thấy nó có những điều rất tuyệt vời. Các công việc sếp giao sẽ nhanh chóng hoàn thành. Các giá trị về quỹ lương, báo cáo doanh thu, chi phí… Tìm xong chỉ trong một nốt nhạc.

Cùng tìm hiểu công cụ tìm kiếm và thay thế (find&replace) nào.

Bạn có thể sử dụng tính năng Tìm và Thay thế của Excel để nhanh chóng tìm thấy văn bản cụ thể và thay thế nó bằng văn bản khác. Bạn có thể sử dụng tính năng Chuyển đến Đặc biệt(Go to Special) của Excel để nhanh chóng chọn tất cả các ô có công thức, nhận xét, định dạng có điều kiện, hằng số, xác thực dữ liệu, v.v.

Tìm kiếm

Để nhanh chóng tìm thấy văn bản cụ thể, thực hiện các bước sau.

1. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm Tìm & Chọn.

Nhấp vào Tìm và chọn
2. Nhấp Tìm.

Nhấp vào Tìm

Hộp thoại ‘Tìm và Thay thế’ xuất hiện.

3. Nhập văn bản bạn muốn tìm. Ví dụ: gõ Ferrari.

4. Nhấp vào ‘Tìm tiếp theo’.

Tìm tiếp theo

Excel chọn lần xuất hiện đầu tiên.

Xuất hiện lần đầu

5. Nhấp vào ‘Tìm tiếp theo’ để chọn lần xuất hiện thứ hai.

Lần xuất hiện thứ hai

6. Để có danh sách tất cả các lần xuất hiện, nhấp vào ‘Tìm tất cả’.

Tìm tất cả

Thay thế

Để nhanh chóng tìm thấy văn bản cụ thể và thay thế nó bằng văn bản khác, thực hiện các bước sau.

1. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm Tìm & Chọn.

Nhấp vào Tìm và chọn

2. Nhấp Thay thế.

Nhấp vào Thay thế

Hộp thoại ‘Tìm và Thay thế’ xuất hiện (với tab Thay thế được chọn).

3. Nhập văn bản bạn muốn tìm (Veneno) và thay thế nó bằng (Diablo).

4. Nhấp vào ‘Tìm tiếp theo’.

Tìm tiếp theo

Excel chọn lần xuất hiện đầu tiên. Không có sự thay thế nào được thực hiện.

Xuất hiện lần đầu

5. Nhấp vào ‘Thay thế’ để thực hiện một thay thế duy nhất.

Thay thế

Lưu ý: sử dụng ‘Thay thế tất cả’ để thay thế tất cả các lần xuất hiện.

Chuyển đến đặc biệt (go to Special)

Bạn có thể sử dụng tính năng Chuyển đến Đặc biệt của Excel để nhanh chóng chọn tất cả các ô có công thức, nhận xét, định dạng có điều kiện, hằng số, xác thực dữ liệu, v.v. Ví dụ: để chọn tất cả các ô có công thức, hãy thực hiện các bước sau.

1. Chọn một ô duy nhất.

2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm Tìm & Chọn.

Nhấp vào Tìm và chọn

3. Nhấp vào Đi đến Đặc biệt.

Nhấp vào Đi đến Đặc biệt

Lưu ý: Công thức, Nhận xét, Định dạng có điều kiện, Hằng số và Xác thực dữ liệu là các phím tắt. Chúng cũng có thể được tìm thấy dưới mục Go To Special.

4. Chọn Công thức và nhấp vào OK.

Chọn công thức(Formula)

Lưu ý: bạn có thể tìm kiếm các ô có công thức trả về Số, Văn bản, Logic (TRUE và FALSE) và Lỗi. Các hộp kiểm này cũng có sẵn nếu bạn chọn Hằng.

Excel chọn tất cả các ô có công thức.

Tất cả các ô có công thức

Lưu ý chung: nếu bạn chọn một ô duy nhất trước khi bạn bấm Tìm, Thay thế hoặc Chuyển đến Đặc biệt, Excel sẽ tìm kiếm toàn bộ trang tính. Để tìm kiếm một phạm vi ô, trước tiên hãy chọn một phạm vi ô.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.