Workbook – Mọi thứ bạn cần biết

0 104

Workbook – Mọi thứ bạn cần biết

Một bảng tính là một cách gọi khác khi tạo file excel mới. Khi bạn khởi động Excel, bấm vào Sổ làm việc trống để tạo sổ làm việc Excel từ đầu.

Workbook là một định dạng của file Excel khi bạn lưu file. Và Workbook cũng là định dạng khi bạn tạo file Excel mới.

Mở một Workbook hiện có

Để mở một sổ làm việc bạn đã tạo trước đây, hãy thực hiện các bước sau.

1. Trên tab Tệp, bấm Mở.

2. Gần đây cho bạn thấy một danh sách các Workbook được sử dụng gần đây của bạn. Bạn có thể nhanh chóng mở một bảng tính từ đây.

Chế độ xem hậu trường trong Excel

3. Bấm Duyệt để mở sổ làm việc không có trong danh sách.
Đóng sổ làm việc
Để đóng sổ làm việc (và Excel), bấm vào phía trên bên phải X. Nếu bạn mở nhiều sổ làm việc , bấm vào phía trên bên phải X sẽ đóng sổ làm việc đang hoạt động.

Đóng sổ làm việc Excel

Tạo một Workbook mới

Đôi khi bạn muốn bắt đầu lại tất cả. Để tạo một bảng tính mới, hãy thực hiện các bước sau.

1. Trên tab Tệp, bấm Mới.

2. Nhấp vào sổ làm việc trống.

Tạo một bảng tính Excel mới

Tắt màn hình Bắt đầu
Khi bạn khởi động Excel, nó sẽ hiển thị màn hình bắt đầu liệt kê các tệp và mẫu Excel được sử dụng gần đây. Để bỏ qua màn hình bắt đầu và luôn bắt đầu với một sổ làm việc trống, hãy thực hiện các bước sau.

1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

2. Trong tùy chọn Khởi động, bỏ chọn ‘Hiển thị màn hình Bắt đầu khi ứng dụng này khởi động’.

Tắt màn hình Bắt đầu

3. Nhấp vào OK.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.